Şile Su Tesisat Ustası

 

Şile Sıhhi Tesisat Ustası

Şile su tesısat ustası arayan,Şile su tesisat ustaları,Şile su tesisat usta arayanlar,Şile su tesisatı usta,Şile sıhhi tesisat ustası arayan,Şile su tesisatçi,Şile sıhhi tesisat ustası

Güzellik kavramı sadece insanı değil, diğer canlıların yaşam ve varoluş davranışlarını da şekillendiren önemli bir unsur olmuştur. Antik çağlardan günümüze, Mısırlılardan Çinlilere, Yunanlılardan Romalılara kadar tüm büyük medeniyetlerde ve kültürlerde güzellik olgusuna ilişkin tartışmalar ve teoriler her zaman insan hayatının gündemini meşgul etmektedir. Güzellikle ilgili eski tartışmalar, bilim evrenini açıklamada daha bilimsel ve objektif bir bakış açısıyla ele alınmaktadır. Güzellik kavramının ilk tanımları, doğrudan sağlık kavramı ile ilişkilendirilmiştir. Nitekim daha sonraki bilimsel çalışmalarda güzelliğin sağlıklı bir metabolizma ve genotip ile uyumun sonucu olduğu görülmüştür.

Güzellik kavramının tanımına bakarsak:
– Güzellik, zevk ve hayranlık veren dış fiziksel diskinezidir.
– Güzellik, bir canlının sahip olduğu form arasındaki dengedir.
– Özellikle insan yüzünde kendini hissettiren simetri, oran, renk gibi güzellik
Nitelikleriniz zevkli.
Güzelliği açıklayan tanımların genel olarak işaret ettiği bir nokta var. Bu nokta, psikolojide “gestalt” olarak ifade edilen parça-bütün ilişkisidir. Gestalt’a göre tüm parçalardan daha önemlidir. Gestalt algı ilkesinin de işaret ettiği nokta, güzelliğin bir bütünün yansıması olduğudur.

Bilimsel olarak güzellik, günümüzde en çok araştırma ve inceleme ile insan sorunlarının başında gelmektedir. Bunun nedeni, medyanın ve toplumun empoze ettiği güzellik anlayışının, günlük hacmi milyarlarca dolar ile ifade edilen devasa bir kozmetik sektörünü beslemesidir. Estetik cerrahi alanını bununla birlikte düşündüğümüzde bu sektörün gündeminin ne kadar yaygın olduğu anlaşılabilir. Güzellik kavramı üzerinde birçok araştırmacı ve bilim adamı çalıştı. Bu çalışmalardan biri olan “Lorenz’in Güzellik Teorisi”, zamanın moda ve medya endüstrisinin yarattığı güzellik anlayışını en iyi ve en iyi şekilde açıklayan teorilerden biri olmuştur.

Lorenz Güzellik Teorisi nedir? Lorenz’in Güzellik Teorisi

Teorinin mimarı Avusturyalı etolog Konrad Lorenz’dir. Lorenz, 1973 yılında hayvan davranışları üzerine yaptığı çalışmalar nedeniyle Nobel Tıp ve Fizyoloji Ödülü’ne layık görüldü. Bugün Lorenz’e süt hakkındaki bilgilerimizi hayvanlar dünyası ve canlıların değişimi hakkındaki pek çok bilinmeyene borçluyuz. Lorenz “Hayvan ve İnsan Davranışı Üzerine Yazılar” adlı kitabında güzellik kavramının nasıl geliştiğini ve canlılarda güzellik algısının nasıl işlediğini ortaya koydu. Popüler kültürde güzellik

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.